خوش آمدید!

با تشکر از مشاهده انجمن گفتگوی ایرانی پاتوق در صورت تمایل برای استفاده از تمامی امکانات انجمن ثبت نام نمایید.

همین حالا ثبت نام کن!

فعل arbeiten

  1. Majid.JD

    افعال پرکاربرد آلمانی | fragen

    fragen (سوال کردن) سوال کردن درخواست کردن jemanden fragen از کسی سوال پرسیدن Er hat mich gefragt, ob ich ihn nach Hause bringen kann. او از من پرسید که آیا می‌توانم او را به خانه برسانم یا نه. nach jemandem fragen از کسی سوال پرسیدن Der Kunde hat nach dem Liefertermin gefragt. مشتری در...
  2. Majid.JD

    افعال پرکاربرد آلمانی | arbeiten

    arbeiten (کار کردن) کار کردن 1.Die Anlage arbeitet nicht. 1. این دستگاه کار نمی‌کند. 2.Wo arbeiten Sie? 2. شما کجا کار می‌کنید؟ als etwas arbeiten به عنوان چیزی کار کردن Er arbeitet als Lehrer. او به عنوان معلم کار می‌کند. in irgendwo (Dat.) arbeiten در جایی کار کردن Arzu arbeitet als...
بالا پایین