خوش آمدید!

با تشکر از مشاهده انجمن گفتگوی ایرانی پاتوق در صورت تمایل برای استفاده از تمامی امکانات انجمن ثبت نام نمایید.

همین حالا ثبت نام کن!

آشنایی با زمان حال ساده در زبان آلمانی

Majid.JD

SpeciaL
عضو کادر مدیریت
موسس
8/18/20
978
آشنایی با زمان حال ساده در زبان آلمانی

زمان حال ساده
زمان حال ساده پرکاربردترین زمان در زبان آلمانی به شمار می رود. از این زمان در کاربردهای متفاوتی استفاده می شود. نکته بسیار مهم در یادگیری زمان حال ساده کاربرد درست این زمان است. توجه داشته باشید که زمان حال ساده در زبان آلمانی گاهی معادل زمان حال و گاهی معادل زمان حال استمراری در زبان فارسی می شود. پس از معادل سازی و ترجمه مستقیم خوداری کنید.

کاربردهای زمان حال ساده
کاربردهای اصلی زمان حال ساده عبارتند از (زمان حال ساده کاربردهای دیگری هم دارد که در قسمت های دیگر به آن اشاره می شود):

  • یک واقعیت یا شرایطی خاص در حال
Das ist Felix (این فلیکس است)
  • اتفاقی که یک بار، چند بار یا هرگز در زمان حال اتفاق می افتد
Jeden Dienstag geht er zum Fußballtraining. (او هر سه شنبه به تمرین فوتبال می رود)
  • اتفاقی در آینده که از حالا برای آن برنامه ریزی شده باشد
Nächsten Sonntag hat seine Mannschaft ein wichtiges Spiel. (یکشنبه بعد تیم آنها یک بازی مهم دارد)
همانطور که می بینید در مورد اول ما در فارسی از زمان حال و در دو مورد بعد از زمان حال استمراری استفاده می کنیم. نکته جالب در زمان آلمانی در تشابه با فارسی استفاده وسیع از زمان حال برای اشاره به آینده است. در زبان فارسی نیز برای اشاره به آینده معمولا از زمان حال استمراری استفاده می شود. مثلا:

– آیا تو هم فردا با ما سفر می کنی؟
– بله من هم می آیم.
منبع بیاموز
 

Majid.JD

SpeciaL
عضو کادر مدیریت
موسس
8/18/20
978
ساختار دستور زبان زمان حال ساده
در این بخش برای زمان حال ساده ساختار جدیدی نداریم. تمام قواعدی که تا اینجا در مورد صرف افعال یا ساخت جملات یاد گرفتید مربوط به زمان حال ساده بود. پس کمی جلوتر از درس اصلی به بیان تغییراتی که در به واسطه زمان در جمله ایجاد می شود می پردازیم.

در زبان فارسی و آلمانی برای ساختن زمان های جدید از دو روش استفاده می شود. اول ایجاد تغییر در فعل اصلی جمله و دوم استفاده از فعل کمکی.

همه ما در زبان فارسی با روش اول آشنایی کامل داریم. برای مثال میتوانیم به راحتی تشخیص دهیم که کدام یک از این جملات در چه زمانی گفته شده اند:

من سوار ماشین می شوم.
من سوار ماشین شدم.
در این مثال تنها به واسطه تغییر فعل اصلی زمان جمله تغییر می کند. قسمت معمولا مشکل برای فارسی زبانان استفاده درست از فعل کمکی است. در زبان فارسی از فعل کمکی تنها در زمان آینده استفاده میشود. فعل “خواهم” یک فعل کمکی است که با اضافه شدن به فعل اصلی زمان آینده را برای ما می سازد. به جمله زیر توجه کنید:

من سوار ماشین خواهم شد.
در این جمله خواهم هیچ معنایی ندارد و تنها برای ساختن زمان به جمله اضافه شده.
 
بالا پایین