خوش آمدید!

با تشکر از مشاهده انجمن گفتگوی ایرانی پاتوق در صورت تمایل برای استفاده از تمامی امکانات انجمن ثبت نام نمایید.

همین حالا ثبت نام کن!

آشنایی با ضمایر مفعولی مستقیم و غیر مستقیم

Majid.JD

SpeciaL
عضو کادر مدیریت
موسس
8/18/20
777
آشنایی با ضمایر مفعولی مستقیم و غیر مستقیم
ضمایر مفعولی مستقیم (Akkusativ) و غیر مستقیم (Dativ)
ضمیر شخصی مفعولی چیست؟
در درس 3 با ضمایر شخصی فاعلی آشنا شدید. ضمیر شخصی فاعلی را در جمله برای جلوگیری از تکرار اسم استفاده می کردیم. کاربرد ضمایر شخصی مفعولی نیز کاملا مشابه ضمایر فاعلی است با این تفاوت که به جای مفعول جمله استفاده می شوند. در زبان فارسی ما تنها یک شکل از ضمایر شخصی را داریم و برای همه حالت ها از آن استفاده می کنیم. در آلمانی سه شکل متفاوت از ضمیر شخصی وجود دارد، به مثال زیر توجه کنید:

Parviz sieht Hamid (پرویز حمید را می بیند.)
اگر بخواهیم به جای Parviz از ضمیر استفاده کنیم به صورت زیر عمل می کنیم:

Er sieht Hamid (او توپ را می گیرد.)
اما اگر بخواهیم Hamid یا مفعول مستقیم را با یک ضمیر جابه جا کنیم دیگر نمی توانیم از ضمیر فاعلی استفاده کنیم و شکل جمله به صورت زیر تغییر می کند:

Er sieht ihn (او او را می بیند.)
در جمله بالا er و ihn هر دو ضمیر شخصی سوم شخص مفرد و مذکر هستند با این تفاوت که حالت آنها در جمله متفاوت است. اولی در حالت فاعلی و دومی در حالت مفعولی آورده شده.


منبع: بیاموز
 

Majid.JD

SpeciaL
عضو کادر مدیریت
موسس
8/18/20
777
ضمایر مفعولی مستقیم و غیر مستقیم
همانطور که می دانید زبان آلمانی دو حالت مفعولی متفاوت دارد. حالت مفعولی مستقیم و حالت غیر مستقیم. در جدول های زیر با ضمایر مفعولی مستقیم (Akkusativ) و غیر مستقیم (Dativ) آشنا خواهید شد.ضمایر شخصیمفردجمع
اول شخصدوم شخصسوم شخصاول شخصدوم شخصسوم شخص
فاعلی (Nominativ)ichduersieeswirihrsie
مفعولی غیر مستقیم (Dativ)mirdirihmihrihmunseuchihnen
مفعولی مستقیم (Akkusativ)michdichihnsieesunseuchsie
 
بالا پایین