خوش آمدید!

با تشکر از مشاهده انجمن گفتگوی ایرانی پاتوق در صورت تمایل برای استفاده از تمامی امکانات انجمن ثبت نام نمایید.

همین حالا ثبت نام کن!

آموزش حالت فاعلی زبان آلمانی؛ Nominativ

Majid.JD

SpeciaL
عضو کادر مدیریت
موسس
8/18/20
908
آموزش حالت فاعلی زبان آلمانی؛ Nominativ


در زبان آلمانی، حالت فاعلی یا نومیناتیو (Nominativ) از اسامی حالت طبیعی یا خنثی از آن اسم به شمار می رود. یعنی معمولا در واژه‌نامه‌ها یا در حالت اشاره کلی به واژه آن را در حالت فاعلی می‌نویسند. حالت فاعلی از یک اسم همانطور که از نامش مشخص است مختص اسامی‌ای است که در جمله نقش فاعلی را بر عهده می‌گیرند. در این درس با کاربردها و ساختار گرامری این اسامی در این حالت آشنا خواهیم شد.

کاربردهای حالت فاعلی
از اسامی در حالت فاعلی در کاربردهای زیر استفاده می‌شود:
1. فاعل جمله. به مثال های زیر توجه کنید:
Der Fußball liegt im Gras .
توپ فوتبال در چمن قرار دارد.
در این مثال اسم "Der Fußball" (توپ فوتبال) فاعل جمله است و در نقش فاعلی استفاده شده‌است.
Der Junge will einmal Profifußballer werden .
این جوان می‌خواهد روزی فوتبالیست حرفه‌ای شود.
در مثال بالا اسم "Der Junge" (جوان) فاعل جمله است و در نقش فاعلی استفاده شده‌است.
2. اسامی قرار گرفته در جایگاه مسندی. در زبان آلمانی اسمی که پس از افعال sein/werden/bleiben می آید در حالت فاعلی آورده می‌شود. این اسم فاعل جمله نیست بلکه بیشتر یک مسند به شمار می‌رود. به مثال زیر توجه کنید:
Der Junge will einmal Profifußballer werden .
این جوان می‌خواهد روزی فوتبالیست حرفه‌ای شود.
"Profifußballer" (فوتبالیست حرفه‌ای) در جایگاه مسند قرار گرفته‌است و دارای نقش دستوری فاعلی (نومیناتیو) است.

ساختار گرامری اسامی در حالت فاعلی
جدول زیر حروف تعریف معین و نامعین را برای جنسیت های مختلف در حالت فاعلی نشان می‌دهد:
حرف تعریف معینحرف تعریف نامعین
مذکرder Vaterein Vater
مونثdie Muttereine Mutter
خنثیdas Kindein Kind
جمعdie ElternEltern


منبع: بیاموز
 
بالا پایین