خوش آمدید!

با تشکر از مشاهده انجمن گفتگوی ایرانی پاتوق در صورت تمایل برای استفاده از تمامی امکانات انجمن ثبت نام نمایید.

همین حالا ثبت نام کن!

آموزش حالت مفعولی غیر مستقیم یا Dativ در زبان آلمانی

Majid.JD

SpeciaL
عضو کادر مدیریت
موسس
8/18/20
852
آموزش حالت مفعولی غیر مستقیم یا Dativ در زبان آلمانی


مفعول مستقیم و غیر مستقیم چه تفاوتی دارند؟
احتمالا مثال درس قبل را هنوز به خاطر دارید. این بخش را هم با یک مثال مشابه شروع می کنیم.

علی حمید را با عینک دید.
در جمله بالا “علی” همچنان فاعل ، “دید” فعل و “حمید” مفعول است، اما ما اسم دیگری هم در این جمله داریم. نقش “عینک” چیست؟ عینک هم در واقع یک مفعول است. اما عمل دیدن که روی عینک اتفاق نیوفتاده؟ درست است به همین دلیل هم عینک را مفعول غیر مستقیم جمله می نامیم. پس در جمله مثال بالا ما دو مفعول داریم: “حمید” مفعول مستقیم و “عینک” مفعول غیر مستقیم است.

یک مثال دیگر را بررسی می کنیم، سعی کنید در این جمله هم مفعول مستقیم و غیر مستقیم را شناسایی کنید:

کامران توپ را به مجید داد.
  • “کامران” فاعل
  • “توپ” مفعول مستقیم
  • “مجید” مفعول غیر مستقیم
  • “داد” فعل


توضیحی کوچک در مورد “را”
در زبان فارسی “را” یک حرف نشانه است. “را” در واقع نشان دهنده مفعول مستقیم جمله است و به ما کمک می کند درک بهترین از یک جمله داشته باشیم. البته استفاده از “را” همیشه صورت نمی گیرد و ساختاری پیچیده برای استفاده دارد. اما این حرف همیشه بعد از مفعول مستقیم جمله استفاده می شود.تفاوت ها در ساختار مفعولی در زبان آلمانی
مثال های گفته شده بالا تنها برای درک بهتر از مفهوم مفعول مستقیم و غیر مستقیم بود اما نکته بسیار مهم این است که هرگز سعی نکنید ساختار های مفعولی فارسی را در آلمانی معادل سازی کنید. برخی از ساختارهایی که در فارسی به عنوان مفعول مستقیم ساخته می شوند در آلمانی غیر مستقیم هستند و برعکس پس در طول یادگیری مفاهیم مفعولی تنها به ساختار آلمانی توجه کنید و از ترجمه مستقیم بپرهیزید.


منبع: بیاموز
 

Majid.JD

SpeciaL
عضو کادر مدیریت
موسس
8/18/20
852
حالت مفعولی غیر مستقیم یا داتیو (Dativ)
در درس قبلی با حالت مفعولی مستقیم یا Akkusativ آشنا شدید. در این درس میخواهیم تاثیر حالت Dativ را بر روی اسامی بررسی کنیم. حالت داتیو هم تاثیر مستقیمی بر روی اسم نمی گذارد و تنها حروف تعریف آن را تغییر می دهد. جدول زیر تغییرات در حروف تعریف را در حالت های فاعلی، مفعولی مستقیم و غیر مستقیم مقایسه می کند.

حروف تعریف معرفه
جنسیتفاعلی (Nominativ)مفعولی Akkusativمفعولی Dativ
مذکر derdendem
مونث diedieder
خنثی dasdasdem
جمع diedieden


حروف تعریف نکره
جنسیتفاعلی (Nominativ)مفعولی Akkusativمفعولی Dativ
مذکر eineineneinem
مونث eineeineeiner
خنثی eineineinem


حروف تعریف منفی
جنسیتفاعلی (Nominativ)مفعولی Akkusativمفعولی Dativ
مذکر keinkeinenkeinem
مونث keinekeinekeiner
خنثی keinkeinkeinem
جمع keinekeineKeinen


با نگاهی به ردیف های مربوط به حالت داتیو متوجه می شوید که اینجا تفاوت ها بسیار زیاد هستند. و البته در حالت مونث و جمع کمی گیج کننده به نظر می رسند. شکل مونث از حالت داتیو مشابه شکل مذکر از حالت فاعلی است و شکل جمع از حالت داتیو مشابه شکل مذکر از حالت آکوزاتیو!
 

Majid.JD

SpeciaL
عضو کادر مدیریت
موسس
8/18/20
852
در زبان آلمانی، وقتی اسامی در نقش مفعول جمله قرار می‌گیرند، خصوصیات آنها تا حدودی تغییر می‌کند. بسته به اینکه اسم در حالت مفعولی مستقیم (Akkusativ) است یا مفعولی غیر مستقیم (Dativ) می‌تواند حالت متفاوتی داشته باشد.
در این درس در رابطه با کاربردها و ساختار اسامی در حالت مفعولی غیرمستقیم یا داتیو (Dativ) صحبت می‌کنیم.

تفاوت مفعول مستقیم و غیرمستقیم
پیش از شروع آشنایی با کاربردهای انواع مفعول‌ها ابتدا با تفاوت مفعول مستقیم و غیر مستقیم در دستور زبان آشنا می‌شویم.
در زبان فارسی نشانه "را" (نشانه معرفه مفعولی) در واقع مفعول مستقیم در جملات را نشان میدهد. به مثال زیر توجه کنید:
Ali Liest das Buch mit Brille .
علی کتاب را با عینک می‌خواند.
در مثال بالا "علی" فاعل جمله و "کتاب" و "عینک" مفعول جمله هستند. در این مثال "کتاب" مفعول مستقیم و "عینک" مفعول غیر مستقیم جمله است. این موضوع را میتوان از دو جهت فهمید:
1. نشانه مفعولی مستقیم "را" بعد از کتاب آمده که نشان دهنده نقش آن است.
2. در صورتیکه "کتاب" را از جمله حذف کنیم، ساختار جمله آسیب می بیند. (در واقع سریعا این سوال به ذهن می رسد که "چه چیزی را خواند؟" در حالی که با حذف "عینک" ساختار جمله همچنان کامل است.)
هر فعل "گذرا" همیشه حداقل به یک مفعول مستقیم نیاز دارد. البته جمله می‌تواند چندین مفعول مستقیم یا غیر مستقیم هم داشته باشد، به مثال زیر توجه کنید:
Ali Liest den buch mit Brille für Hamid .
علی کتاب را با عینک برای حمید می‌خواند.

توجه
در جمله بالا "کتاب" همچنان مفعول مستقیم جمله است و دو مفعول "عینک" و "حمید" به‌ترتیب غیر مستقیم و مستقیم هستند.
ساختارهای مفعولی در زبان آلمانی هم تا حد زیادی مشابه فارسی هستند اما توجه داشته باشید که واژه‌ای که در فارسی مفعول مستقیم جمله است الزاما در آلمانی هم مفعول مستقیم نیست وبالعکس.
همانطور که در مثال بالا مشاهده می‌شود؛ واژه حمید در زبان آلمانی مفعول مستقیم و در زبان فارسی مفعول غیرمستقیم است.
در ادامه خواهید دید که کاربرد حالت Dativ تنها به مفعول غیرمستقیم جمله محدود نمی‌شود؛ همچنین توجه داشته باشید که در زبان آلمانی الزاما همه افعالی که گذرا هستند، مفعول گذرا نمی‌گیرند. همانطور که در پایین خواهید دید برخی از افعال گذرای آلمانی مفعول غیرمستقیم خواهند داشت. (مشابه این موضوع در فارسی هم وجود دارد، مثلا در فعل "تعلق داشتن" با وجود گذرا بودن فعل، مفعول آن غیرمستقیم است.)

کاربردهای حالت مفعولی غیر مستقیم
1. در همه جملاتی که بیش از یک مفعول دارند، به عنوان مفعول غیر مستقیم جمله. به مثال زیر توجه کنید:
Die Frau hat dem Mann die Kamera gegeben .
زن دوربین را به مرد داد.
در این مثال واژگان "Mann" (مرد) و "Kamera" (دوربین) به‌ترتیب مفعول‌های غیرمستقیم و مستقیم جمله هستند.
2. برای دسته محدودی از افعال گذرا که تنها مفعول غیر مستقیم می گیرند مثل: gehören (تعلق داشتن)، helfen (کمک کردن)، antworten (جواب دادن). به مثال زیر توجه کنید:
Die Kamera gehört " der Frau ".
دوربین به زن تعلق دارد.
در این مثال واژه "Frau" (زن) مفعول غیرمستقیم جمله است.
3. بعد از حروف اضافه زیر:
aus, außer, bei, entgegen, entsprechend, fern, gegenüber, gemäß, gleich, mit, mitsamt, nach, nächst, nahe, nebst, samt, seit, von, zu, zufolge, zuliebe, zuwider
به مثال زیر توجه کنید:
Der Mann macht mit " der Kamera " ein Foto von " der Frau ".
مرد با دوربین یک عکس از زن گرفت.
در این مثال واژگان "Kamera" (دوربین) و "Frau" (زن) چون بعد از حروف اضافه mit و von استفاده شدند دارای نقش دستوری Dativ هستند.
4. بعد از حروف اضافه زیر، تنها در صورتی که اشاره به یک حالت ثابت و نه حرکت وجود داشته باشد (در غیر این صورت اسم به صورت مفعول مستقیم خواهد بود).
an, auf, entlang, hinter, in, neben, unter, über, vor, zwischen
به مثال‌های زیر توجه کنید:
Das Bild hing über dem Bett .
تابلو بالای تخت آویزان بود.
واژه "Bett" (تخت) در این مثال دارای نقش دستوری مفعولی غیرمستقیم است زیرا فعل hängen (آویزان بودن) به یک حالت ثابت و بدون حرکت اشاره می‌کند.
Er hängte das Bild über das Bett .
او تابلو را بالای تخت آویزان کرد.
واژه "Bett" (تخت) در این مثال دارای نقش دستوری مفعولی مستقیم است زیرا فعل hängen (آویزان کردن) به عمل آویزان‌کردن اشاره می‌کند و دارای حرکت است.

ساختار اسامی در حالت مفعولی غیر مستقیم
در زبان آلمانی، حالت مفعولی غیر مستقیم معمولا تاثیری بر روی خود اسم نمی‌گذارد و فقط حرف تعریف آن را تغییر می‌دهد. جدول زیر تغییرات حروف تعریف برای اسامی در حالت مفعولی غیرمستقیم را نشان می‌دهد:
حرف تعریف معینحرف تعریف نامعین
اسامی مذکرdem Vatereinem Vater
اسامی مونثder Muttereiner Mutter
اسامی خنثیdem Kindeinem Kind
اسامی جمعden ElternEltern

استثناها
1. برخی اسامی مذکر، در حالت‌های مفعولی مستقیم و غیرمستقیم (Akkusativ und Dativ) و مالکی (Genitiv) پسوند n یا en می‌گیرند. به مثال زیر توجه کنید:
der Junge – dem Jungen
der Assistent – dem Assistenten
der Mensch – dem Menschen
2. در صورتی‌که حالت جمع یک اسم به حرف n یا s ختم نشود. در حالت جمع Dativ یک پسوند n به اسم اضافه می‌شود. به مثال‌های زیر توجه کنید:
die Kinder – den Kindern
die Löffel – den Löffeln
 
بالا پایین