خوش آمدید!

با تشکر از مشاهده انجمن گفتگوی ایرانی پاتوق در صورت تمایل برای استفاده از تمامی امکانات انجمن ثبت نام نمایید.

همین حالا ثبت نام کن!

آموزش خواندن تاریخ در زبان آلمانی

Majid.JD

SpeciaL
عضو کادر مدیریت
موسس
8/18/20
852
خواندن تاریخ در زبان آلمانی

اعداد صد و هزار
شما از قبل با طریقه خواندن اعداد 1 تا 99 آشنا شده اید. (اگر خواندن اعداد را خوب یادنگرفته اید بهتر است برگردید و در این مورد تمرین کنید) اما برای خواندن تاریخ به دو واژه جدید نیاز دارید:

hundert: به معنای صد است. طریقه استفاده از آن کاملا ساده است. مثلا برای ساختن عدد 200 عدد 2 را قبل از صد می خوانید که می شود “zweihundert” در ادامه مثال های بیشتری در این مورد خواهیم شد.

tausend: به معنای هزار است. طریقه استفاده از آن کاملا مشابه hundert است. مثلا برای ساخته 2000 عدد 2 را قبل از هزار می خوانید که می شود “zweitausend”

نکته: در فارسی ما هیچ وقت صد را با اعداد دو رقمی استفاده نمی کنیم. مثلا گفتن پانزده صد اشتباه است ولی در آلمانی اینطور نیست. برای مثال شما عدد 1900 را می توانید به صورت neunzehnhundert (نوزده صد) بخوانید. که خواندن اعداد به این صورت در خواندن تاریخ بسیار رایج است.

خواندن سال
نحوه خواندن سال ها با قواعد گفته شده ساده خواهد بود. به مثال های زیر توجه کنید:

1995: neunzehnhundertfünfundneunzig
2004: zweitausendvier
حالا سعی می کنیم بفهمیم اعداد چطور ساخته شده اند. برای 1995 داریم:

neun+zehn+hundert+fünf+und+neunzig

و برای 2004 داریم:

برای درک بهتر مثال های بیشتری را ببنید:

1115 elfhundertfünfzehn
1215 zwölfhundertfünfzehn
1315 dreizehnhundertfünfzehn
1815 achtzehnhundertfünfzehn
1915 neunzehnhundertfünfzehn
2015 zweitausendfünfzehn
2115 zweitausendeinhundertfünfzehn
از طریق همین ساختار خواهید توانست تمام سالهای چهار رقمی را بخوانید.

منبع: بیاموز
 

Majid.JD

SpeciaL
عضو کادر مدیریت
موسس
8/18/20
852
خواندن تاریخ دقیق
برای خواندن تاریخ روزها اول باید اعداد ترتیبی آلمانی را بشناسید. از اعداد ترتیبی برای نشان دادن رتبه یا جایگاه استفاده می شود. مثلا در فارسی اعداد ترتیبی به این صورت هستند: اول، دوم، سوم، چهارم و … در فارسی اعداد ترتیبی 1 تا 3 بی قاعده هستند، بقیه اعداد ترتیبی با اضافه کردن “ُم” به سادگی ساخته می شوند.

در آلمانی اعداد 1 و 3 و 7 ترتیبی بی قاعده هستند. بقیه اعداد فرمول ساده ای دارند که جدول زیر به شما نشان می دهد:

عددطبیعیترتیبی
0null
1eins erste
2zwei zweite
3drei dritte
4vier vierte
5fünf fünfte
6sechs sechste
7sieben siebte
8acht achte
9neun neunte
10zehn zehnte
11elf elfte
12zwölf zwölfte
13dreizehn dreizehnte
14vierzehn vierzehnte
15fünfzehn fünfzehnte
16sechzehn sechzehnte
17siebzehn siebzehnte
18achtzehn achtzehnte
19neunzehn neunzehnte
20zwanzig zwanzigste
21einundzwanzig einundzwanzigste
 

Majid.JD

SpeciaL
عضو کادر مدیریت
موسس
8/18/20
852
حالا سعی می کنیم با استفاده از اعداد ترتیبی تاریخ را بخوانیم. من از امروز شروع می کنم. روز نوشتن این مطلب روز 1. März است. این روز به صورت der erste März یا der erste Dritte (اول مارس یا اول [ماه] سوم) خوانده می شود. مثال بیشتر:

(2. Feb)
der zweite Februar
(23. Jul)
der dreiundzwanzigste Juli
(1. Nov)
der erste November
یا در یک مثال دیگر:

12April 2002
zwölfter Vierter zweitausendzwei
برای سوال کردن در مورد تاریخ امروز می توانید از یکی از جملات زیر استفاده کنید:

?Welcher Tag ist es (امروز چندم است؟) ?Welcher Tag ist heute (امروز چندم است؟)
در جواب هم از جمله Heute ist … یا Es ist … استفاده می کنید. به مثال زیر توجه کنید:

?Welcher Tag ist heute Heute ist der erste März

نکته: آلمانی ها تاریخ را برعکس فارسی می نویسند یعنی تاریخ به صورت سال/ماه/روز نوشته می شود.
 
بالا پایین