خوش آمدید!

با تشکر از مشاهده انجمن گفتگوی ایرانی پاتوق در صورت تمایل برای استفاده از تمامی امکانات انجمن ثبت نام نمایید.

همین حالا ثبت نام کن!

آموزش خواندن ساعت در زبان آلمانی

Majid.JD

SpeciaL
عضو کادر مدیریت
موسس
8/18/20
911
آموزش خواندن ساعت در زبان آلمانی

واحدهای زمان
پیش از آنکه به سراغ نحوه خواندن زمان برویم تعداد اصطلاح و واژه مرتبط با واحد های زمان وجود دارد که باید آنها را یاد بگیرید:

آلمانیفارسی
die Sekundeثانیه
die Minute دقیقه
die Stunde ساعت
Viertel Uhr ربع ساعت
Halb Uhr نیم ساعت
der Tag روز
die Woche هفته
der Monat ماه
die Jahreszeit فصل
das Halbjahr das Semester نیم سال
das Jahr سال
das Jahrzehnt دهه
das Jahrhundert قرن


منبع: بیاموز
 

Majid.JD

SpeciaL
عضو کادر مدیریت
موسس
8/18/20
911
خواندن ساعت

پیش از یادگیری خواندن ساعت بهتر است جمله سوالی مربوط به زمان را بدانید. آلمانی ساعت را از طریق جمله “?Wie spät ist es” به معنای “ساعت چند است؟” سوال می کنند. (معنای تحت الفظی آن می شود “چقدر دیر است؟”) در جواب هم معمولا ساعت را بعد از جمله … Es ist استفاده می کنند.

خواندن ساعت در زبان آلمانی کمی با فارسی متفاوت است. برای خواندن یک ساعت کافیست اول ساعت و بعد دقیقه را بخوانید. به مثال های زیر توجه کنید:

Es ist drei Uhr fünfundzwanzig = 3:25 ساعت 3 و 25 دقیقه است. Es ist sieben Uhr vierunddreißig = 7:34 ساعت 7 و 34 دقیقه است Es ist fünf Uhr fünfundvierzig = 5:45 ساعت 5 و 45 دقیقه است
مثال های بیشتر:

7:15
sieben Uhr fünfzehn
13:17
dreizehn Uhr siebzehn
00:03
null Uhr drei
واژه Uhr را در ابتدای درس یاد گرفتید این واژه به معنای ساعت است و در ساختار استاندارد خواندن زمان استفاده می شود. مثال آخر یک نکته هم دارد. در فارسی ما ساعت صفر را هرگز نمی خوانیم و آن را به صورت 3 دقیقه بامداد خواهیم خواند اما در زبان آلمانی همه ساعت ها به همان شکل خوانده می شوند.

خواندن ساعت همیشه به شکل استاندارد صورت نمی گیرد. شکل روزمره تری هم برای خواندن ساعت وجود دارد که به نحوه خواندن آن در اینجا اشاره می کنیم:

ساعت: در صورتی که می خواهید تنها به ساعت اشاره کنید مثلا بگویید ساعت 12 است از واژه Uhr استفاده می کنید. به مثال های زیر توجه کنید:Es ist ein Uhr = 1:00 ساعت یک است
Es ist zehn Uhr = 10:00 ساعت ده است
نیم ساعت: در فارسی برای نیمه یک ساعت از اصلاح نیم استفاده می کنیم. برای مثال ساعت 7:30 را میخوانیم ساعت “هفت و نیم” در آلمانی هم ساختاری مشابه برای این کار دارند که تفاوتی اندک با فارسی دارد. در آلمانی زمان اشاره به نیم ساعت از ساعت بعدی استفاده می کنند. در واقع آنها ساعت 7:30 را به صورت نیم ساعت به هشت اعلام می کنند. به مثال های زیر توجه کنید:

Es ist halb neun = 8:30 ساعت 8 و نیم است Es ist halb zehn = 9:30 ساعت 9 و نیم است
این موضوع ابتدا کمی خنده دار یا ازاردهنده به نظر میرسد ولی در نهایت با آن کنار خواهید آمد.

مانده، گذشته: برای ساده تر شدن اعلام ساعت گاهی دقیقه را با توجه به میزان زمانی که از ساعتی مشخص رد شده یا به آن مانده اعلام می کنیم. مثلا می گویم ساعت 10 دقیقه به 5 است. در زمان آلمانی این کار را از طریق دو حرف اضافه nach و vor انجام می دهند. nach به معنای گذشته و vor به معنای مانده. استفاده از آنها بسیار ساده است به مثال های زیر توجه کنید:

2:05
Es ist fünf nach zwei
2:20
Es ist zwanzig nachzwei
12:55
Es ist fünf vor eins
12:40
Es ist zwanzig voreins
نکته: در فارسی ما تنها از این ساختار برای ساعت ها استفاده می کنیم. اما در آلمانی برای نیم ساعت ها هم از این ساختار استفاده میشود. مثلا گفتن “5 دقیقه مانده به 7 و نیم” رایج است. به مثال های زیر توجه کنید:

2:25
Es ist fünf vor halb drei
12:35
Es ist fünf nach halb eins
ربع ساعت: گفتن ربع ساعت با ساختار قبلی تفاوت زیادی ندارد. در این حالت فقط به جای گفتن 15 از واژه viertel استفاده می کنیم. به مثال های زیر توجه کنید:

10:45
Es ist viertel vor elf
7:15
Es ist viertel nach sieben
 
بالا پایین