خوش آمدید!

با تشکر از مشاهده انجمن گفتگوی ایرانی پاتوق در صورت تمایل برای استفاده از تمامی امکانات انجمن ثبت نام نمایید.

همین حالا ثبت نام کن!

آموزش صرف افعال بی قاعده در زبان آلمانی

Majid.JD

SpeciaL
عضو کادر مدیریت
موسس
8/18/20
771
صرف افعال بی قاعده در زبان آلمانی


افعال بی قاعده را در برخی از کتاب های گرامری به دو دسته متفاوت تقسیم می کنند:

افعال قوی (starken Verben): افعال قوی در واقع کاملا بی قاعده نیستند. این افعال تنها بخشی از قواعد صرف گفته شده در درس 16 را رعایت نمی کنند. افعال قوی بخش بسیار بزرگی از افعال بی قاعده زبان آلمانی را تشکیل می دهند. شما در درس قبل با یکی از افعال قوی آشنا شدید. فعل mögen یک فعل قوی است!

افعال کاملا بی قاعده (Unregelmäßige Verben): افعال کاملا بی قاعده رسما هیچ قانونی برای صرف ندارند. تعداد این افعال بسیار کم است (شاید کمتر از انگشتان دست). شما از قبل با یکی از پرکابردترین آنها آشنا شده اید. فعل sein یک فعل کاملا بی قاعده است.صرف افعال بی قاعده
ما کار زیادی با افعال کاملا بی قاعده نداریم. در واقع در سطح اولیه ما تنها دو فعل کاملا بی قاعده مهم داریم (sein و haben) که به سادگی می توانیم صرف آنها را حفظ کنیم. پس در این درس بیشتر در مورد افعال قوی صحبت می کنیم.

پیش از شروع اول فعل lesen (خواندن) را صرف می کنیم:

ich les-e
du lies-t
er/sie/es lies-t
wir les-en
ihr les-t
sie les-en
با دقت به نحوه صرف فعل lesen نگاه کنید. همه چیز تقریبا درست است به جز دوم شخص و سوم شخص مفرد. در این بخش ها فعل از قاعده خارج شده و شکلی دیگر دارد. حالا فعل های دیگری را بررسی می کنیم:

mögen essen schlafenlaufenفعل
دوست داشتنخوردنخوابیدنراه رفتنمعنی فارسی
mag ess-e schlaf-e lauf-eich
mag-st iss-t schläf-st läuf -stdu
mag iss-t schläf-t läuf-ter/sie/es
mög-en ess-en schlaf-en lauf-enwir
mög-t ess-t schlaf-t lauf-tihr
mög-en ess-en schlaf-en lauf-ensie


به طریقه صرف این افعال هم دقت کنید. تقریبا همه افعال قوی ساختاری مشابه دارند. آنها تنها در دوم شخص مفرد و سوم شخص مفرد بی قاعده هستند، در برخی موارد این بی قاعدگی در مورد اول شخص مفرد هم صادق است (به mögen نگاه کنید!).منبع: بیاموز
 
بالا پایین