خوش آمدید!

با تشکر از مشاهده انجمن گفتگوی ایرانی پاتوق در صورت تمایل برای استفاده از تمامی امکانات انجمن ثبت نام نمایید.

همین حالا ثبت نام کن!

Majid.JD

SpeciaL
عضو کادر مدیریت
موسس
8/18/20
777
آهنگ برهنه از چارتارآهنگ برهنه از چارتار


✿●✿نظاره کن نگاه ما را که پرده ای دیگر بکنم
برهنه میکنم صدا را که با دلت حرفی بزنم
✿●✿به تن تو پیوسته نشد دو دست عاشقم
به سیاهی برگشته قدم قدم دقایقم
✿●✿به منو این کاشانه بگو بگو که زنده ایم
تو به گوشم افسانه بگو که دل فسرده ایم
✿●✿شب دیرین شیرین نشود نگهت از یادم نرود
تو دعا کن قلبم برهد که به تلخی پایان بدهد
✿●✿شب است و ناله های طوفان منو ستاره نافروزان
شب است و ناله های طوفان منو ستاره نافروزان


به تن تو پیوسته نشد دو دست عاشقم✿●✿
به سیاهی برگشته قدم قدم دقایقم
به منو این کاشانه بگو بگو که زنده ایم✿●✿
تو به گوشم افسانه بگو که دل فسرده ایم
به تن تو پیوسته نشد دو دست عاشقم✿●✿
به سیاهی برگشته قدم قدم دقایقم
به منو این کاشانه بگو بگو که زنده ایم✿●✿
تو به گوشم افسانه بگو که دل فسرده ایم
 
بالا پایین