خوش آمدید!

با تشکر از مشاهده انجمن گفتگوی ایرانی پاتوق در صورت تمایل برای استفاده از تمامی امکانات انجمن ثبت نام نمایید.

همین حالا ثبت نام کن!

افعال پرکاربرد آلمانی | arbeiten

Majid.JD

SpeciaL
عضو کادر مدیریت
موسس
8/18/20
984
arbeiten (کار کردن)


کار کردن
1.Die Anlage arbeitet nicht.​
 • 1. این دستگاه کار نمی‌کند.
 • 2.Wo arbeiten Sie?​
  2. شما کجا کار می‌کنید؟
als etwas arbeiten​
به عنوان چیزی کار کردن
 • Er arbeitet als Lehrer.​
  او به عنوان معلم کار می‌کند.
in irgendwo (Dat.) arbeiten​
در جایی کار کردن
 • Arzu arbeitet als Krankenschwester im Krankenhaus.​
  "آرزو" به عنوان پرستار در بیمارستان کار می‌کند.
bei einer Firma/einem Betrieb/... arbeiten​
با شرکتی/کارخانه‌ای/... کار کردن
 • Sie arbeitet bei X-media.​
  او با شرکت ایکس-مدیا کار می‌کند.
gut/schlecht/fleißig/schwer... arbeiten​
خوب/بد/کوشا/سخت... کار کردن
 • Er arbeitet sehr sorgfältig.​
  او خیلی با دقت کار می‌کند.
an etwas (Dat.) arbeiten​
روی چیزی کار کردن
 • an einem Roman arbeiten​
  روی یک رمان کار کردن
(Zeit) arbeiten​
(زمانی را) کار کردن
 • Er arbeitet heute bis 16 Uhr.​
  او امروز تا ساعت 16 کار می‌کند.
körperlich/geistig arbeiten​
بدنی/ذهنی کار کردن
mit etwas (Dat.) arbeiten​
با چیزی کار کردن
 • mit den Händen arbeiten​
  با دستان کار کردن
Vollzeit/Teilzeit arbeiten​
تمام وقت/پاره‌وقت کار کردن
 • an der Lösung eines Problems arbeiten​
  روی راه‌حل یک موضوع کار کردن
für etwas (Akk.) arbeiten​
برای چیزی کار کردن
sich müde/krank arbeiten​
تا سر حد خستگی/بیماری کار کردن
صرف فعل آلمانی arbeiten
arbeiten : مصدر
arbeitete : گذشته
gearbeitet : حالت سوم فعل
regular : نحوه صرف فعل


indikativ / وجه اخباری
Präsens / حال ساده
ich​
arbeite​
du​
arbeitest​
er/sie/es​
arbeitet​
wir​
arbeiten​
ihr​
arbeitet​
sie/Sie​
arbeiten​
Perfekt / حال کامل
ich​
habe gearbeitet​
du​
hast gearbeitet​
er/sie/es​
hat gearbeitet​
wir​
haben gearbeitet​
ihr​
habt gearbeitet​
sie/Sie​
haben gearbeitet​
Präteritum / گذشته ساده
ich​
arbeitete​
du​
arbeitetest​
er/sie/es​
arbeitete​
wir​
arbeiteten​
ihr​
arbeitetet​
sie/Sie​
arbeiteten​
Plusquamperfekt / گذشته کامل
ich​
hatte gearbeitet​
du​
hattest gearbeitet​
er/sie/es​
hatte gearbeitet​
wir​
hatten gearbeitet​
ihr​
hattet gearbeitet​
sie/Sie​
hatten gearbeitet​
Futur I / آینده نوع 1
ich​
werde arbeiten​
du​
wirst arbeiten​
er/sie/es​
wird arbeiten​
wir​
werden arbeiten​
ihr​
werdet arbeiten​
sie/Sie​
werden arbeiten​
Futur II / آینده نوع 2
ich​
werde gearbeitet haben​
du​
wirst gearbeitet haben​
er/sie/es​
wird gearbeitet haben​
wir​
werden gearbeitet haben​
ihr​
werdet gearbeitet haben​
sie/Sie​
werden gearbeitet haben​
Konjunktiv I and II / وجه التزامی شکل اول و دوم
Präsens / حال ساده
ich​
arbeite​
du​
arbeitest​
er/sie/es​
arbeite​
wir​
arbeiten​
ihr​
arbeitet​
sie/Sie​
arbeiten​
Perfekt / حال کامل
ich​
habe gearbeitet​
du​
habest gearbeitet​
er/sie/es​
habe gearbeitet​
wir​
haben gearbeitet​
ihr​
habet gearbeitet​
sie/Sie​
haben gearbeitet​
Präteritum / گذشته ساده
ich​
arbeitete​
du​
arbeitetest​
er/sie/es​
arbeitete​
wir​
arbeiteten​
ihr​
arbeitetet​
sie/Sie​
arbeiteten​
Plusquamperfekt / گذشته کامل
ich​
hätte gearbeitet​
du​
hättest gearbeitet​
er/sie/es​
hätte gearbeitet​
wir​
hätten gearbeitet​
ihr​
hättet gearbeitet​
sie/Sie​
hätten gearbeitet​
Conditional / وجه شرطی
Präsens / حال ساده
ich​
würde arbeiten​
du​
würdest arbeiten​
er/sie/es​
würde arbeiten​
wir​
würden arbeiten​
ihr​
würdet arbeiten​
sie/Sie​
würden arbeiten​
Perfekt / حال کامل
ich​
würde gearbeitet haben​
du​
würdest gearbeitet haben​
er/sie/es​
würde gearbeitet haben​
wir​
würden gearbeitet haben​
ihr​
würdet gearbeitet haben​
sie/Sie​
würden gearbeitet haben​
Imperativ / وجه امری
duarbeite
ihrarbeitet


منبع: بیاموز
 
بالا پایین