خوش آمدید!

با تشکر از مشاهده انجمن گفتگوی ایرانی پاتوق در صورت تمایل برای استفاده از تمامی امکانات انجمن ثبت نام نمایید.

همین حالا ثبت نام کن!

افعال پرکاربرد آلمانی | lieben

Majid.JD

SpeciaL
عضو کادر مدیریت
موسس
8/18/20
978
lieben (دوست داشتن)


1 دوست داشتن عاشق بودن
etwas (Akk.) lieben​
چیزی را دوست داشتن [عاشق چیزی بودن]
 • 1. Ich liebe dich!​
  1. دوستت دارم.
 • 2. Ich liebe die französische Sprache.​
  2. من عاشق زبان فرانسوی هستم.
 • 3. Meine Frau liebt ihren Beruf .​
  3. زن من شغلش را دوست دارد.
etwas (Akk.) immer noch lieben​
چیزی را هنوز دوست داشتن
 • 1. Liebst du Tom immer noch?​
  1. تو هنوز تام را دوست داری؟
 • 2. Sie lieben Pasta, sie essen sie dreimal die Woche .​
  2. آنها عاشق پاستا هستند، آنها آن را سه بار در هفته می‌خورم.
 • 3. Wir sind schon lange verheiratet, aber wir lieben uns immer noch .​
  3. ما خیلی وقت است ازدواج کرده ایم، اما هنوز هم عاشق هم هستیم.

2 هم بستر شدن نزدیکی کردن
1.Sie liebten sich.​
 • 1. آنها باهم هم بستر شدند.
indikativ / وجه اخباری
Präsens / حال ساده
ich​
liebe​
du​
liebst​
er/sie/es​
liebt​
wir​
lieben​
ihr​
liebt​
sie/Sie​
lieben​
Perfekt / حال کامل
ich​
habe geliebt​
du​
hast geliebt​
er/sie/es​
hat geliebt​
wir​
haben geliebt​
ihr​
habt geliebt​
sie/Sie​
haben geliebt​
Präteritum / گذشته ساده
ich​
liebte​
du​
liebtest​
er/sie/es​
liebte​
wir​
liebten​
ihr​
liebtet​
sie/Sie​
liebten​
Plusquamperfekt / گذشته کامل
ich​
hatte geliebt​
du​
hattest geliebt​
er/sie/es​
hatte geliebt​
wir​
hatten geliebt​
ihr​
hattet geliebt​
sie/Sie​
hatten geliebt​
Futur I / آینده نوع 1
ich​
werde lieben​
du​
wirst lieben​
er/sie/es​
wird lieben​
wir​
werden lieben​
ihr​
werdet lieben​
sie/Sie​
werden lieben​
Futur II / آینده نوع 2
ich​
werde geliebt haben​
du​
wirst geliebt haben​
er/sie/es​
wird geliebt haben​
wir​
werden geliebt haben​
ihr​
werdet geliebt haben​
sie/Sie​
werden geliebt haben​
Konjunktiv I and II / وجه التزامی شکل اول و دوم
Präsens / حال ساده
ich​
liebe​
du​
liebest​
er/sie/es​
liebe​
wir​
lieben​
ihr​
liebet​
sie/Sie​
lieben​
Perfekt / حال کامل
ich​
habe geliebt​
du​
habest geliebt​
er/sie/es​
habe geliebt​
wir​
haben geliebt​
ihr​
habet geliebt​
sie/Sie​
haben geliebt​
Präteritum / گذشته ساده
ich​
liebte​
du​
liebtest​
er/sie/es​
liebte​
wir​
liebten​
ihr​
liebtet​
sie/Sie​
liebten​
Plusquamperfekt / گذشته کامل
ich​
hätte geliebt​
du​
hättest geliebt​
er/sie/es​
hätte geliebt​
wir​
hätten geliebt​
ihr​
hättet geliebt​
sie/Sie​
hätten geliebt​
Conditional / وجه شرطی
Präsens / حال ساده
ich​
würde lieben​
du​
würdest lieben​
er/sie/es​
würde lieben​
wir​
würden lieben​
ihr​
würdet lieben​
sie/Sie​
würden lieben​
Perfekt / حال کامل
ich​
würde geliebt haben​
du​
würdest geliebt haben​
er/sie/es​
würde geliebt haben​
wir​
würden geliebt haben​
ihr​
würdet geliebt haben​
sie/Sie​
würden geliebt haben​
Imperativ / وجه امری
duliebe
ihrliebt


منبع: بیاموز
 
بالا پایین