خوش آمدید!

با تشکر از مشاهده انجمن گفتگوی ایرانی پاتوق در صورت تمایل برای استفاده از تمامی امکانات انجمن ثبت نام نمایید.

همین حالا ثبت نام کن!

افعال پرکاربرد آلمانی | sagen

Majid.JD

SpeciaL
عضو کادر مدیریت
موسس
8/18/20
978
sagen (گفتن)1 گفتن صحبت کردن
1.Sag mal, wie geht es dir denn?​
 • 1. بگو ببینم، احوال تو چطوره؟
etwas (Akk.) sagen​
چیزی را گفتن
 • Entschuldigung! Was haben Sie gesagt?​
  ببخشید! چی گفتید؟
jemandem etwas (Akk.) sagen​
به کسی چیزی گفتن
 • Er sagt niemandem, wie alter er ist.​
  او به هیچ‌کس نمی‌گوید چند ساله است.
wie gesagt...​
همانطور که گفته شد...
etwas auf (Sprache) sagen​
چیزی به (زبانی) گفتن
 • 1. etwas auf Deutsch sagen​
  1. چیزی را به آلمانی گفتن
 • 2. Können Sie mir bitte sagen, wo hier ein Geldautomat ist?​
  2. می‌توانید به من بگویید دستگاه خودپرداز اینجا کجاست؟
dazu etwas sagen​
راجع به آن چیزی گفتن
 • Was sagen Sie dazu?​
  راجع به آن چه میگویی؟
sich (Dat.) etwas (Akk.) sagen​
کسی با خودش صحبت کردن
ich sags ja immer...​
من همیشه می‌گویم...
leichter gesagt als getan​
حرف زدن راحت‌تر از عمل کردن است
etwas laut/leise/deutlich/im Flüsterton/vorwurfsvoll sagen​
چیزی را بلند/آهسته/در حالت نجوا/ملامت آمیز گفتن
Ja/Nein/Guten Abend sagen​
بله/خیر/شب‌بخیر گفتنPräsens / حال ساده

ich​
sage​
du​
sagst​
er/sie/es​
sagt​
wir​
sagen​
ihr​
sagt​
sie/Sie​
sagen​
Perfekt / حال کامل
ich​
habe gesagt​
du​
hast gesagt​
er/sie/es​
hat gesagt​
wir​
haben gesagt​
ihr​
habt gesagt​
sie/Sie​
haben gesagt​
Präteritum / گذشته ساده
ich​
sagte​
du​
sagtest​
er/sie/es​
sagte​
wir​
sagten​
ihr​
sagtet​
sie/Sie​
sagten​
Plusquamperfekt / گذشته کامل
ich​
hatte gesagt​
du​
hattest gesagt​
er/sie/es​
hatte gesagt​
wir​
hatten gesagt​
ihr​
hattet gesagt​
sie/Sie​
hatten gesagt​
Futur I / آینده نوع 1
ich​
werde sagen​
du​
wirst sagen​
er/sie/es​
wird sagen​
wir​
werden sagen​
ihr​
werdet sagen​
sie/Sie​
werden sagen​
Futur II / آینده نوع 2
ich​
werde gesagt haben​
du​
wirst gesagt haben​
er/sie/es​
wird gesagt haben​
wir​
werden gesagt haben​
ihr​
werdet gesagt haben​
sie/Sie​
werden gesagt haben​
Konjunktiv I and II / وجه التزامی شکل اول و دوم
Präsens / حال ساده
ich​
sage​
du​
sagest​
er/sie/es​
sage​
wir​
sagen​
ihr​
saget​
sie/Sie​
sagen​
Perfekt / حال کامل
ich​
habe gesagt​
du​
habest gesagt​
er/sie/es​
habe gesagt​
wir​
haben gesagt​
ihr​
habet gesagt​
sie/Sie​
haben gesagt​
Präteritum / گذشته ساده
ich​
sagte​
du​
sagtest​
er/sie/es​
sagte​
wir​
sagten​
ihr​
sagtet​
sie/Sie​
sagten​
Plusquamperfekt / گذشته کامل
ich​
hätte gesagt​
du​
hättest gesagt​
er/sie/es​
hätte gesagt​
wir​
hätten gesagt​
ihr​
hättet gesagt​
sie/Sie​
hätten gesagt​
Conditional / وجه شرطی
Präsens / حال ساده
ich​
würde sagen​
du​
würdest sagen​
er/sie/es​
würde sagen​
wir​
würden sagen​
ihr​
würdet sagen​
sie/Sie​
würden sagen​
Perfekt / حال کامل
ich​
würde gesagt haben​
du​
würdest gesagt haben​
er/sie/es​
würde gesagt haben​
wir​
würden gesagt haben​
ihr​
würdet gesagt haben​
sie/Sie​
würden gesagt haben​
Imperativ / وجه امری
dusage
ihrsagt

منبع: بیاموز
 
بالا پایین