خوش آمدید!

با تشکر از مشاهده انجمن گفتگوی ایرانی پاتوق در صورت تمایل برای استفاده از تمامی امکانات انجمن ثبت نام نمایید.

همین حالا ثبت نام کن!

افعال پرکاربرد آلمانی | Sein

Majid.JD

SpeciaL
عضو کادر مدیریت
موسس
8/18/20
911
جدول صرف فعل Seinمفرد
ضمیرفعل
اول شخصich bin
دوم شخصdu

Sie
bist
sind
سوم شخصes
sie
er
ist
حال سعی می کنیم عباراتی را با هر حالت بسازیم:

Ich bin ein Fotograf.(من یک عکاس هستم.)

Du bist ein Fotograf.(تو یک عکاس هستی.)

Er ist ein Fotograf. (او [مرد] یک عکاس است.)

Sie ist eine Fotografin. (او [زن] یک عکاس است.)

Sie sind ein Fotograf. (شما [محترمانه] عکاس هستید.)
جملات زیر به صورت مشخص نحوه استفاده از فعل بودن را نشان می دهد. جملات را با دقت تکرار کنید تا تمام حالات آن را یاد بگیرید. سعی کنید در زمان تکرار کردن هر جمله به معنای آن فکر کنید تا جملات شکل واقعی در ذهن شما بگیرد.

نکته: نکته ای که ممکن است از درس اول به صورت سوال برای شما مطرح شده باشد این است که چرا در واژه Fotograf حرف اول به صورت بزرگ نوشته شده؟! در زبان انگلیسی در دو حالت حرف اول یک کلمه به صورت بزرگ نوشته خواهد شد. حالت اول اینکه در ابتدای جمله نوشته شود و حالت دوم اینکه نامی مشخص باشد (مانند نام فرد، نام رودخانه، کشور و …) اما در زبان آلمانی تمامی اسامی با حرف اول بزرگ نوشته می شوند (هر واژه ای که از نظر گرامری اسم باشد). پس هر واژه ای که نقش اسم در جمله را داشته باشد حرف اول آن بزرگ نوشته خواهد شد. به همین دلیل واژه Fotograf با حروف بزرگ نوشته شده است.منبع: بیاموز
 
بالا پایین