خوش آمدید!

با تشکر از مشاهده انجمن گفتگوی ایرانی پاتوق در صورت تمایل برای استفاده از تمامی امکانات انجمن ثبت نام نمایید.

همین حالا ثبت نام کن!

انواع ضمایر شخصی جمع در زبان آلمانی

Majid.JD

SpeciaL
عضو کادر مدیریت
موسس
8/18/20
984
انواع ضمایر شخصی جمع در زبان آلمانی

ضمیر واژه ایست که به جای اسم قرار می گیرد تا از تکرار آن جلوگیری کند. در صورتی که بخواهید به یک اسم در حالت جمع اشاره کنید باید از ضمیر جمع استفاده کنید. در پایین می توانید جدول کامل ضمایر شخصی در زبان آلمانی را مشاهده کنید. پس از بررسی کامل جدول در مورد نکات موجود در آن صحبت خواهیم کرد.

ضمایر شخصیمفردجمع
فارسیآلمانیفارسیآلمانی
اول شخصمن ichما wir
دوم شخصتو
تو (محترمانه)
du

Sie
شما
شما (محترمانه)
ihr

Sie
سوم شخصاوes(خنثی)

sie(مونث)

er (مذکر)
آنها sie


در نگاه اول سه نکته مهم جلب توجه خواهند کرد.

نکته اول اینکه سه ضمیر سوم شخص مفرد که دارای جنسیت بودند در حالت جمع فاقد جنسیت هستند (در درس قبل یادگرفته بودید که حالت جمع در زبان آلمانی فاقد جنسیت است).

نکته دوم در فرم محترمانه ضمیر دوم شخص جمع است. این ضمیر نیز در حالت محترمانه به صورت Sie نوشته می شود و هیچ تفاوتی با حالت مفرد ندارد.

موضوع سوم نیز در حالت سوم شخص جمع خواهد بود. این ضمیر نیز به صورت sie نوشته می شود، این موضوع به این معناست که در جدول ضمایر ما مجموعا چهار ضمیر sie خواهیم داشت. البته نحوه صرف شدن افعال در ضمیر سوم شخص جمع با حالت مفرد متفاوت است.

حال که با فعل sein را برای تمامی این ضمایر صرف میکنیم.

معنای فارسیمصدر sein (بودن)
من هستم ich bin
تو هستی du bist
او هست er/sie/es ist
ما هستیم wir sind
شما هستید ihr seid
آنها هستند sie sind
wir sind Architekten (ما معمار هستیم.) Ihr seid Architekten (شما معمار هستید.) Sie sind Architekten (آنها معمار هستند.)
نکته: Architekten حالت جمع از واژه Architekt است.


منبع: بیاموز
 
بالا پایین