خوش آمدید!

با تشکر از مشاهده انجمن گفتگوی ایرانی پاتوق در صورت تمایل برای استفاده از تمامی امکانات انجمن ثبت نام نمایید.

همین حالا ثبت نام کن!

حالت مفعولی مستقیم یا Akkusativ در زبان آلمانی

Majid.JD

عضو کادر مدیریت
موسس
8/18/20
415
حالت مفعولی مستقیم یا Akkusativ در زبان آلمانی


پیش از آنکه در مورد دو حالت مفعولی زبان آلمانی بحثی را شروع کنیم باید اطمینان حاصل کنیم که با مفهوم مفعول آشنا هستید. برای شروع با یک مثال شروع می کنیم:

علی حمید را دید.
در جمله بالا سه واژه متفاوت داریم. “علی”، “حمید” و “دید” (فعلا وارد مبحث “را” نمی شویم)

اول با فعل جمله یعنی “دید” شروع می کنیم. فعل دید یا دیدن یک عمل را به ما نشان میدهد. این عمل به وسیله فرد یا چیزی انجام شده. پس فعل عمل را به یک اسم در جمله نسبت می دهد. در این جمله فعل، عمل دیدن را به علی نسبت داده. پس علی فاعل جمله ما خواهد بود. اما در جمله حمید هم نقشی دارد. حمید در واقع کسی است که عمل دیدن بر روی او واقع شده. به این نقش در جمله مفعول می گوییم پس حمید مفعول جمله ما خواهد بود.

تا اینجا همه چیز در حد سالهای مدرسه ساده بود. اما اینجا یک سوال مطرح می شود! ما از کجا فهمیدیم کدام اسم فاعل و کدام مفعول است؟ جواب ساده است. این کار را از طریق جایگاه آنها در جمله انجام دادیم. با این وصف اگر جای آنها را در جمله تغییر دهیم نقش آنها هم تغییر می کند. بگذارید برای مثال همین کار را بکنیم:

حمید علی را دید.
درست است. در این جمله جای فاعل و مفعول عوض شد. این کار تنها از طریق عوض کردن جایگاه آنها در جمله انجام شد. پس ما یک نتیجه گیری ساده از این آزمایش می کنیم. “در زبان فارسی نقش اجزای جمله از طریق جایگاه آنها شناخته می شود”ساختاری متفاوت در زبان آلمانی
در زبان آلمانی ساختار اجزای جمله با زبان فارسی متفاوت است. در این زبان جایگاه نقش اجزا را مشخص نمی کند بلکه این نقش توسط “حالت ها” (deutsch Fällen) مشخص می شود.

این موضوع می تواند شما را در خواندن جملات آلمانی کمی گیج کند. پیش از آنکه به سراغ ساختار گرامری حالت مفعولی برویم یک مثال برای روشن تر شدن موضوع می زنم:

.Der Hund fängt den Ball (سگ توپ را می گیرد)
جمله بالا از همان بخش های مثال فارسی تشکیل شده. “Der Hund” به معنای سگ فاعل جمله است. “fängt” فعل صرف شده جمله به معنای گرفتن است و در نهایت “den Ball” به معنای توپ مفعول جمله است.

احتمالا متوجه حرف تعریف متفاوت مفعول شده اید. در این مورد در ادامه درس صحبت می کنیم.

حالا می خواهیم در همین مثال مانند مثال فارسی جای فاعل و مفعول را عوض کنیم و جمله را دوباره بخوانیم:

.Den Ball fängt der Hund (سگ توپ را می گیرد.)
چطور ممکن است؟ واژه توپ در ابتدای جمله آمده و ترجمه آن می شود (توپ می گیرد سگ) که در نتیجه در آن سگ مفعول است.

این همان تفاوت ساختاری زبان آلمانی با فارسی است. در آلمانی جایگاه جمله الزاما نقش فاعلی و مفعولی را مشخص نمی کند. پس ممکن است یک اسم ابتدای جمله بیاید و همچنان مفعول باشد اما سوال اصلی این است که پس از کجا می فهمیم کدام واژه مفعول است. حالا موقع آن است که به ساختار حالت مفعولی بپردازیم.


منبع: بیاموز
 

Majid.JD

عضو کادر مدیریت
موسس
8/18/20
415
ساختار حالت مفعولی مستقیم یا Akkusativ

در این درس با ساختار گرامری حالت مفعولی مستقیم یا Akkusativ آشنا می شویم. (در مورد اینکه چرا به آن مستقیم می گوییم در درس بعد صحبت خواهیم کرد)

در حالت Akkusativ در زبان آلمانی تفاوتی در اسامی ایجاد نمی شود و تنها حروف تعریف آنها تغییر می کند پس نیازی نیست نگران خود اسم باشید. در این جدول به صورت ساده و خلاصه تفاوت های حروف اضافه در حالت فاعلی (Nominativ) و مفعولی مستقیم (Akkusativ) را بررسی می کنیم:

حروف تعریف معرفه
جنسیتفاعلی (Nominativ)مفعولی (Akkusativ)
مذکر derden
مونث diedie
خنثی dasdas
جمع diedie


حروف تعریف نکره
جنسیتفاعلی (Nominativ)مفعولی (Akkusativ)
مذکرeineinen
مونث eineeine
خنثی einein


حروف تعریف منفی
جنسیتفاعلی (Nominativ)مفعولی (Akkusativ)
مذکر keinkeinen
مونث keinekeine
خنثی keinkein
جمع keinekeine


با نگاهی به جدول های بالا می بینید که تغییر چندانی در حروف تعریف اتفاق نمی افتد. تنها در اسامی مذکر تفاوت هایی ایجاد خواهد شد. هر سه جدول مربوط به حروف اضافه را با دقت یاد بگیرید چراکه از این به بعد با آنها زیاد سرو کار خواهیم داشت.
 
بالا پایین