خوش آمدید!

با تشکر از مشاهده انجمن گفتگوی ایرانی پاتوق در صورت تمایل برای استفاده از تمامی امکانات انجمن ثبت نام نمایید.

همین حالا ثبت نام کن!

حالت مفعولی مستقیم یا Akkusativ در زبان آلمانی

Majid.JD

SpeciaL
عضو کادر مدیریت
موسس
8/18/20
777
حالت مفعولی مستقیم یا Akkusativ در زبان آلمانی


پیش از آنکه در مورد دو حالت مفعولی زبان آلمانی بحثی را شروع کنیم باید اطمینان حاصل کنیم که با مفهوم مفعول آشنا هستید. برای شروع با یک مثال شروع می کنیم:

علی حمید را دید.
در جمله بالا سه واژه متفاوت داریم. “علی”، “حمید” و “دید” (فعلا وارد مبحث “را” نمی شویم)

اول با فعل جمله یعنی “دید” شروع می کنیم. فعل دید یا دیدن یک عمل را به ما نشان میدهد. این عمل به وسیله فرد یا چیزی انجام شده. پس فعل عمل را به یک اسم در جمله نسبت می دهد. در این جمله فعل، عمل دیدن را به علی نسبت داده. پس علی فاعل جمله ما خواهد بود. اما در جمله حمید هم نقشی دارد. حمید در واقع کسی است که عمل دیدن بر روی او واقع شده. به این نقش در جمله مفعول می گوییم پس حمید مفعول جمله ما خواهد بود.

تا اینجا همه چیز در حد سالهای مدرسه ساده بود. اما اینجا یک سوال مطرح می شود! ما از کجا فهمیدیم کدام اسم فاعل و کدام مفعول است؟ جواب ساده است. این کار را از طریق جایگاه آنها در جمله انجام دادیم. با این وصف اگر جای آنها را در جمله تغییر دهیم نقش آنها هم تغییر می کند. بگذارید برای مثال همین کار را بکنیم:

حمید علی را دید.
درست است. در این جمله جای فاعل و مفعول عوض شد. این کار تنها از طریق عوض کردن جایگاه آنها در جمله انجام شد. پس ما یک نتیجه گیری ساده از این آزمایش می کنیم. “در زبان فارسی نقش اجزای جمله از طریق جایگاه آنها شناخته می شود”ساختاری متفاوت در زبان آلمانی
در زبان آلمانی ساختار اجزای جمله با زبان فارسی متفاوت است. در این زبان جایگاه نقش اجزا را مشخص نمی کند بلکه این نقش توسط “حالت ها” (deutsch Fällen) مشخص می شود.

این موضوع می تواند شما را در خواندن جملات آلمانی کمی گیج کند. پیش از آنکه به سراغ ساختار گرامری حالت مفعولی برویم یک مثال برای روشن تر شدن موضوع می زنم:

.Der Hund fängt den Ball (سگ توپ را می گیرد)
جمله بالا از همان بخش های مثال فارسی تشکیل شده. “Der Hund” به معنای سگ فاعل جمله است. “fängt” فعل صرف شده جمله به معنای گرفتن است و در نهایت “den Ball” به معنای توپ مفعول جمله است.

احتمالا متوجه حرف تعریف متفاوت مفعول شده اید. در این مورد در ادامه درس صحبت می کنیم.

حالا می خواهیم در همین مثال مانند مثال فارسی جای فاعل و مفعول را عوض کنیم و جمله را دوباره بخوانیم:

.Den Ball fängt der Hund (سگ توپ را می گیرد.)
چطور ممکن است؟ واژه توپ در ابتدای جمله آمده و ترجمه آن می شود (توپ می گیرد سگ) که در نتیجه در آن سگ مفعول است.

این همان تفاوت ساختاری زبان آلمانی با فارسی است. در آلمانی جایگاه جمله الزاما نقش فاعلی و مفعولی را مشخص نمی کند. پس ممکن است یک اسم ابتدای جمله بیاید و همچنان مفعول باشد اما سوال اصلی این است که پس از کجا می فهمیم کدام واژه مفعول است. حالا موقع آن است که به ساختار حالت مفعولی بپردازیم.


منبع: بیاموز
 

Majid.JD

SpeciaL
عضو کادر مدیریت
موسس
8/18/20
777
ساختار حالت مفعولی مستقیم یا Akkusativ

در این درس با ساختار گرامری حالت مفعولی مستقیم یا Akkusativ آشنا می شویم. (در مورد اینکه چرا به آن مستقیم می گوییم در درس بعد صحبت خواهیم کرد)

در حالت Akkusativ در زبان آلمانی تفاوتی در اسامی ایجاد نمی شود و تنها حروف تعریف آنها تغییر می کند پس نیازی نیست نگران خود اسم باشید. در این جدول به صورت ساده و خلاصه تفاوت های حروف اضافه در حالت فاعلی (Nominativ) و مفعولی مستقیم (Akkusativ) را بررسی می کنیم:

حروف تعریف معرفه
جنسیتفاعلی (Nominativ)مفعولی (Akkusativ)
مذکر derden
مونث diedie
خنثی dasdas
جمع diedie


حروف تعریف نکره
جنسیتفاعلی (Nominativ)مفعولی (Akkusativ)
مذکرeineinen
مونث eineeine
خنثی einein


حروف تعریف منفی
جنسیتفاعلی (Nominativ)مفعولی (Akkusativ)
مذکر keinkeinen
مونث keinekeine
خنثی keinkein
جمع keinekeine


با نگاهی به جدول های بالا می بینید که تغییر چندانی در حروف تعریف اتفاق نمی افتد. تنها در اسامی مذکر تفاوت هایی ایجاد خواهد شد. هر سه جدول مربوط به حروف اضافه را با دقت یاد بگیرید چراکه از این به بعد با آنها زیاد سرو کار خواهیم داشت.
 

Majid.JD

SpeciaL
عضو کادر مدیریت
موسس
8/18/20
777
در زبان آلمانی، وقتی اسامی در نقش مفعول جمله قرار می‌گیرند، خصوصیات آنها تا حدودی تغییر می‌کند. بسته به اینکه اسم در حالت مفعولی مستقیم (Akkusativ) است یا مفعولی غیر مستقیم (Dativ) می‌تواند حالت متفاوتی داشته باشد.
در این درس در رابطه با کاربردها و ساختار اسامی در حالت مفعولی مستقیم یا آکوزاتیو (Akkusativ) صحبت می‌کنیم.

تفاوت مفعول مستقیم و غیر مستقیم
پیش از شروع آشنایی با کاربردهای انواع مفعول‌ها ابتدا با تفاوت مفعول مستقیم و غیر مستقیم در دستور زبان آشنا می‌شویم.
در زبان فارسی نشانه "را" (نشانه معرفه مفعولی) در واقع مفعول مستقیم در جملات را نشان میدهد. به مثال زیر توجه کنید:
Ali Liest den buch mit Brille .
علی کتاب را با عینک خواند.
در مثال بالا "علی" فاعل جمله و "کتاب" و "عینک" مفعول جمله هستند. در این مثال "کتاب" مفعول مستقیم و "عینک" مفعول غیر مستقیم جمله است. این موضوع را میتوان از دو جهت فهمید:
1. نشانه مفعولی مستقیم "را" بعد از کتاب آمده که نشان دهنده نقش آن است.
2. در صورتیکه "کتاب" را از جمله حذف کنیم، ساختار جمله آسیب می بیند. (در واقع سریعا این سوال به ذهن می رسد که "چه چیزی را خواند؟" در حالی که با حذف "عینک" ساختار جمله همچنان کامل است.)
هر فعل "گذرا" همیشه حداقل به یک مفعول مستقیم نیاز دارد. البته جمله می‌تواند چندین مفعول مستقیم یا غیر مستقیم هم داشته باشد، به مثال زیر توجه کنید:
Ali Liest den buch mit Brille für Hamid .
علی کتاب را با عینک برای حمید خواند.
در جمله بالا "کتاب" همچنان مفعول مستقیم جمله است و دو مفعول "عینک" و "حمید" به‌ترتیب غیر مستقیم و مستقیم هستند.
ساختارهای مفعولی در زبان آلمانی هم تا حد زیادی مشابه فارسی هستند اما توجه داشته باشید که واژه‌ای که در فارسی مفعول مستقیم جمله است الزاما در آلمانی هم مفعول مستقیم نیست وبالعکس.
همانطور که در مثال بالا مشاهده می‌شود؛ واژه حمید در زبان آلمانی مفعول مستقیم و در زبان فارسی مفعول غیرمستقیم است.

توجه
همانطور که در ادامه در کاربردهای حالت مفعولی مستقیم خواهید دید در زبان آلمانی کاربرد حالت آکوزاتیو Akkusativ الزاما فقط به اسامی‌ای که مفعول مستقیم جمله هستند محدود نمی‌شود. ممکن است اسامی دیگر هم بسته به جایگاهشان در همین ساختار گرامری مورد استفاده قرار بگیرند.

کاربردهای حالت مفعولی مستقیم
1. بعد از افعال گذرایی که به مفعول مستقیم نیاز دارند.
به مثال زیر توجه کنید:
Sie zeigte uns " den großen " Garten .
او باغچه بزرگ را به ما نشان داد.
در مثال بالا "Garten" (باغچه) مفعول مستقیم جمله است و سبب تغییر حرف تعریف و صفت خود شده‌است.
2. بعد از حروف اضافه زیر:
bis, durch, für, gegen, (veraltet) gen, je, ohne, per, pro, um, wider
Wir liefen um " den Sportplatz " herum .
ما دور زمین ورزشی دویدیم.
در این مثال "Sportplatz" (زمین ورزشی) مفعول مستقیم است زیرا بعد از حرف اضافه um استفاده شده‌است.
3. بعد از حروف اضافه زیر، تنها در صورتی‌که به حرکت اشاره شود (در غیر این صورت اسم به حالت مفعول غیر مستقیم آورده می‌شود.)
an, auf, entlang, hinter, in, neben, unter, über, vor, zwischen
به مثال زیر توجه کنید:
Sie setzte sich vor die Tür .
او جلوی در نشست.
در این مثال "Tür" (در) مفعول مستقیم است زیرا بعد از حرف اضافه vor استفاده شده‌است و فعل sich setzen به عمل نشستن اشاره می‌کند.
Sie saß vor der Tür .
او جلوی در نشسته بود.
در این مثال "Tür" (در) مفعول غیرمستقیم است زیرا بعد از حرف اضافه vor استفاده شده‌است و فعل saß (گذشته setzen) به نشسته بودن (یک وضعیت) اشاره می‌کند.

ساختار اسامی در حالت مفعولی مستقیم
در زبان آلمانی، نقش دستوری معمولا تاثیری بر روی خود اسم نمی گذارد و فقط حرف تعریف آن را تغییر می دهد. جدول زیر تغییرات حروف تعریف برای اسامی در حالت مفعولی مستقیم را نشان میدهد:
حرف تعریف معینحرف تعریف نامعین
اسامی مذکرden Vatereinen Vater
اسامی مونثdie Muttereine Mutter
اسامی خنثیdas Kindein Kind
اسامی جمعdie ElternEltern

نکته
برخی اسامی مذکر، در حالت های مفعولی مستقیم و غیر مستقیم (Akkusativ und Dativ) و مالکی (Genitiv) پسوند n یا en می گیرند. به مثال زیر توجه کنید:
der Junge – den Jungen
 
بالا پایین