خوش آمدید!

با تشکر از مشاهده انجمن گفتگوی ایرانی پاتوق در صورت تمایل برای استفاده از تمامی امکانات انجمن ثبت نام نمایید.

همین حالا ثبت نام کن!

سوالات مهم و کاربردی در زبان آلمانی

Majid.JD

SpeciaL
عضو کادر مدیریت
موسس
8/18/20
777
سوال کردن در مورد نام
برای سوال کردن در مورد نام افراد از جمله “?Wie heißt du” به معنای “اسمت چیه؟” استفاده می کنیم. از آنجا که این جمله با ضمیر du ساخته شده پس فرم صمیمی از جمله است. برای حالت محترمانه یا رسمی باید از جمله ” ?Wie heißen Sie ” استفاده کنید. این جمله هم معنای جمله بالا اما به شکل محترمانه است.

در پاسخ به سوال گفته شده شما از یکی از دو جمله “Ich heiße …. ” به معنای “اسم من …. است.” یا جمله “Ich bin ….” به معنای “من …. هستم.” استفاده کنید. به مثال های زیر توجه کنید:

?Wie heißen Sie (اسم شما چیه؟)
Ich heiße Kaveh. (اسم من کاوه است)

?Wie heißt du (اسمت چیه؟)
Ich bin Babak. (من بابک هستم)

منبع: بیاموز
 

Majid.JD

SpeciaL
عضو کادر مدیریت
موسس
8/18/20
777
سوال کردن در مورد محل زندگی
برای سوال کردن در مورد محل زندگی از جمله “?Wo wohnst du” به معنای “کجا زندگی می کنی؟” استفاده می شود. از آنجایی که این جمله با ضمیر du ساخته شده جمله ای صمیمی به حساب می آید برای کاربردهای رسمی تر بهتر است از جمله “?Wo wohnen Sie” استفاده کنید که دقیقا همان معنا را میدهد اما محترمانه تر است.

برای پاسخ گفتن به این سوال باید از جمله …Ich wohne in استفاده کنید. به جای سه نقطه می توانید شهر، خیابان یا میدان محل زندگی خود را معرفی کنید. به مکالمه زیر توجه کنید:

?Wo wohnst du john (کجا زندگی می کنی جان؟)
.Ich wohne in Berlin (من در برلین زندگی می کنم)

?Wo wohnen sie herr Schneider (کجا زندگی می کنید آقای اشنایدر)
.Ich wohne in dieser Straße(من در این خیابان زندگی می کنم)
برای پرسیدن همین سوال در مورد افراد دیگر نیز میتوانید به سادگی همین جمله را صرف کنید. فعل wohnen به معنای زندگی کردن یک فعل با قاعده است پس در صرف آن مشکلی نخواهید داشت. به مثال های زیر توجه کنید:

?Wo wohnt er (او کجا زندگی می کند؟)
.Er wohnt in Tehran (او در تهران زندگی می کند)

?Wo wohnen sie (آنها کجا زندگی می کنند؟)
.Sie wohnen in Paris (آنها در پاریس زندگی می کنند.)
 

Majid.JD

SpeciaL
عضو کادر مدیریت
موسس
8/18/20
777
سوال کردن در مورد ملیت
برای سوال کردن در مورد ملیت از جمله “Woher kommst du?” به معنای “اهل کجا هستی؟” استفاده می کنیم. این جمله با توجه به استفاده از ضمیر du یک جمله صمیمی است. برای حالت محترمانه یا رسمی باید از جمله “?Woher kommen sie” استفاده کنید.

برای پاسخ دادن به این سوال هم باید جمله را به صورت Ich komme aus… استفاده کنید. به مثال های زیر توجه کنید؟

?Woher kommst du (اهل کجایی؟)
Ich komme aus dem Iran (من اهل ایران هستم)
نکته: در مورد اینکه چرا پیش از Iran از dem استفاده شده بعدا صحبت می کنیم. Dem یک حرف تعریف است و معنایی ندارد. تنها بدانید که برای نام بردن برخی کشورها مثل ایران باید از حرف تعریف استفاده کنید.

?Woher kommen sie (شما اهل کجا هستید؟)
Ich komme aus Deutschland (من اهل آلمان هستم)
 

Majid.JD

SpeciaL
عضو کادر مدیریت
موسس
8/18/20
777
سوال کردن در مورد سن
احتمالا تا الان به فرمول کلی این سوالات پی بردید. برای مطرح کردن سوال در مورد سن هم دو شکل دوستانه و رسمی داریم.

  • دوستانه:?Wie alt bist du
  • رسمی: ?Wie alt sind Sie
برای جواب دادن به این سوال هم می توانید از این جمله استفاده می کنیم:

برای مثال:

?Wie alt bist du

ich bin 35 jahre alt
 

Majid.JD

SpeciaL
عضو کادر مدیریت
موسس
8/18/20
777
سوال کردن در مورد تعداد
برای سوال کردن در مورد تعداد از جمله Wie viele ist das? (این چندتاست؟) استفاده می کنیم. در اینجا اشاره به یک نکته هم لازم به نظر میرسد. واژه das”” در این جمله یک حرف تعریف نیست بلکه یک ضمیر اشاره به معنا “آن” است. (بعدا بیشتر در این رابطه صحبت خواهیم کرد) اما بدانید که تفاوتی نمی کند به چه جسمی اشاره کنید (مذکر، مونث یا حنثی) همیشه جمله به همین صورت استفاده خواهد شد.

برای سوال کردن در مورد مقدار هم از سوال مشابهی استفاده می کنیم با اندکی تفاوت. Wie viel ist das? (این چقدره؟)

از سوال Wie viel ist das? برای پرسیدن قیمت اجناس هم استفاده می شود. یعنی میتوان آن را “این چنده؟” هم معنا کرد. به مثال زیر توجه کنید:

?Wie viel ist das

27 Euro
 

Majid.JD

SpeciaL
عضو کادر مدیریت
موسس
8/18/20
777
سوال کردن در مورد معنی چیز ها
برای سوال کردن در مورد معنای یک جمله یا کلمه می توانید از جمله was bedeutet …? استفاده کنید. اگر می خواهید معادل یک کلمه در انگلیسی را در آلمانی بدانید می توانید سوال را به این صورت مطرح کنید:

Was bedeutet … auf Deutsch?
برای مثال:

?Was bedeutet „Apple“ auf Deutsch

Apfel
 
بالا پایین