خوش آمدید!

با تشکر از مشاهده انجمن گفتگوی ایرانی پاتوق در صورت تمایل برای استفاده از تمامی امکانات انجمن ثبت نام نمایید.

همین حالا ثبت نام کن!

صرف افعال با قاعده در زبان آلمانی

Majid.JD

SpeciaL
عضو کادر مدیریت
موسس
8/18/20
978
صرف کردن یک فعل به چه معناست؟
صرف کردن یک فعل در شکل ساده به معنای تغییر فعل با توجه به فاعل جمله است. در برخی از زبان ها مانند زبان فارسی و زبان آلمانی افعال با توجه به فاعل صرف می شوند. در برخی زبان ها مانند انگلیسی این اتفاق تنها برای افعالی محدود می افتد و بیشتر افعال صرف نمی شوند.

فعل با قاعده یعنی چه؟
در زبان فارسی بیشتر افعال باقاعده هستند. ما با توجه به یک قاعده عمومی پسوندی را با توجه به فاعل به فعل اضافه می کنیم که آن را صرف می کند. برای مثال برای فاعل “من” (اول شخص مفرد) از پسوند –م استفاده می کنیم. فعل رفتن برای اول شخص مفرد به صورت “رفتم” در می آید. در زمان آلمانی هم افعال به شکلی مشابه صرف می شوند. توجه داشته باشید که در زمان های مختلف افعال به شکل های مختلفی صرف می شوند. در این درس تنها نحوه صرف افعال با قاعده در زمان حال را در زبان آلمانی بررسی می کنیم.

نکته: به افعال با قاعده در زبان آلمانی افعال ضعیف یا schwache Verben هم می گویند.

جدول پسوندهای صرف افعال
روند صرف افعال در آلمانی نیز تا حد زیادی شبیه به فارسی است. پیش از صرف فعل شما ابتدا باید بن فعل را بسازید. برای این کار –en را از انتهای فعل حذف می کنید. سپس با توجه به ضمیر جمله پسوند مناسب را از جدول زیر انتخاب کرده و به انتهای فعل اضافه می کنید.

در زیر جدول پسوندهای صرف افعال در زمان حال برای افعال با قاعده را می بینید.

پسوند صرفمعنای ضمیرضمیر شخصی (آلمانی)
-eمن (اول شخص مفرد) ich
-stتو (دوم شخص مفرد) du
-tاو (سوم شخص مفرد/ مذکر) er
-tاو (سوم شخص مفرد/ مونث) sie
-tاو (سوم شخص مفرد/ خنثی) es
-enما (اول شخص جمع) wir
-tشما (دوم شخص جمع) ihr
-enآنها (سوم شخص جمع) sie
حال برای یک مثال دقیقتر فعل bringen به معنی “آوردن” را در زمان حال صرف می کنیم. ابتدا با حذف –en از انتهای فعل به بن آن یعنی bring می رسیم. سپس این فعل را با ضمایر مختلف صرف می کنیم.

من می آورم.
🔊
ich bringe
تو می آوری.
🔊
du bringst
او می آورد.
🔊
er/sie/es bringt
ما می آوریم.
🔊
wir bringen
شما می آورید.
🔊
ihr bringt
آنها می آورند.
🔊
sie bringen
نکته اول: اگر بن فعل به d یا t ختم شود باید برای صرف دوم شخص مفرد و جمع و سوم شخص مفرد یک e به بن فعل اضافه کنید. به مثال زیر و نحوه صرف فعل arbeiten (کار کردن) توجه کنید:

من کار می کنم.
🔊
ich arbeite
تو کار می کنی.
🔊
du arbeitest
او کار می کند.
🔊
er/sie/es arbeitet
ما کار می کنیم.
🔊
wir arbeiten
شما کار می کنید.
🔊
ihr arbeitet
آنها کار می کنند.
🔊
sie arbeiten
نکته دوم: اگر بن فعل به یکی از حروف s/ß/x/z ختم شود در صرف دوم شخص مفرد دیگر از اضافه کردن s صرف نظر می کنیم و پسوند به صورت –t در خواهد آمد. (برای مثال du reist نه du reisst)

منبع: بیاموز
 
بالا پایین