خوش آمدید!

با تشکر از مشاهده انجمن گفتگوی ایرانی پاتوق در صورت تمایل برای استفاده از تمامی امکانات انجمن ثبت نام نمایید.

همین حالا ثبت نام کن!

فونت های HTML

  • شروع کننده موضوع Hector
  • تاریخ شروع

Hector

SpeciaL
عضو کادر مدیریت
8/27/20
436
برچسب font در HTML دیگر توصیه نمی شود و گمان می شود که از نسخه های بعدی HTML حذف شود. هرچند تعداد زیادی از مردم از آن استفاده کنند ، شما باید سعی کنید که از آن اجتناب کنید وبجای آن از style استفاده کنید.

برچسب font در HTML
با کد های HTML مثل این شما می توانیداندازه و نوع خروجی مرورگر را تعیین کنید:

<p>
<font size="2" face="Verdana">
This is a paragraph.
</font>
</p>

<p>
<font size="3" face="Times">
This is another paragraph.
</font>
</p>

خودتان بیازمایید
موجودیت های font
هدف مثال موجودیت
اندازه فونت را تعیین می کندsize="2"size="number"
اندازه فونت را افزایش می دهدsize="+1"size="+number"
اندازه فونت را کاهش می دهدsize="-1"size="-number"
نام فونت را معرفی می کندface="Times"face="face-name"
رنگ فونت را تعیین می کندcolor="#eeff00"color="color-value"
رنگ فونت را تعیین می کندcolor="red"color="color-name"

برچسب font نباید استفاده شود
برچسب font در آخرین نسخه های HTML توصیه نمی شود (HTML4.0,XHTML).
W3C برچسب font را از لیست توصیه هایش حذف کرده است.در نسخه های آینده HTML از CSS برای ظاهر بندی ونمایش موجودیت های اجزا HTML استفاده خواهد شد.
 
بالا پایین