خوش آمدید!

با تشکر از مشاهده انجمن گفتگوی ایرانی پاتوق در صورت تمایل برای استفاده از تمامی امکانات انجمن ثبت نام نمایید.

همین حالا ثبت نام کن!

موجودیت های استاندارد HTML 4.0

  • شروع کننده موضوع Hector
  • تاریخ شروع

Hector

SpeciaL
عضو کادر مدیریت
8/27/20
436
برچسب های HTML می توانند موجودیت داشته باشند.موجودیت های خاص هر برچسب در زیر لیست شده . موجودیت های فوق هسته هستند و موجودیت زبان برای همه برچسب ها استاندارد است.
موجودیت های هستهموجودیت​
مقدار​
توضیحات​
class​
class_rule or style_rule
کلاس یا عنصر
id​
id_name
یک id یکتا برای عنصر
style​
style_definition
تعریف یک style درون خطی
title​
tooltip_text
یک متن برای نمایش در یک tool tipموجودیت های زبان

موجودیت​
مقدار​
توضیحات​
dir​
ltr | rtl​
چیدمان متن را مشخص می کند
lang​
language_code
کد زبان را مشخص می کندموجودیت های کلمات کلیدی
موجودیت​
مقدار​
توضیحات​
accesskey​
character
یک میانبر صفحه کلید برای عناصر معرفی می کند.
tabindex​
number
درخواست tab برای یک عنصر را تعریف می کند.
 
بالا پایین