خوش آمدید!

با تشکر از مشاهده انجمن گفتگوی ایرانی پاتوق در صورت تمایل برای استفاده از تمامی امکانات انجمن ثبت نام نمایید.

همین حالا ثبت نام کن!

موجودیت های رویداد HTML 4.0

  • شروع کننده موضوع Hector
  • تاریخ شروع

Hector

SpeciaL
عضو کادر مدیریت
8/27/20
436
یزی که در HTML4.0 جدید است توانایی انجام رویدادهای HTML در یک مرورگر است، مثل شروع یک جاوا اسکریپت وقتی که یک کاربر روی عنصر HTML کلیک می کند.در زیر یک لیست از موجودیتهاست که برای تعریف عملیات یک رویداد می توانند در یک برچسب وارد شوند.
رویدادهای پنجره

فقط در body,frameset معتبر است.
موجودیت​
مقدار​
توضیحات​
onload​
script
وقتی که پرونده بارگیری شود اسکریپت اجرا خواهد شد.
onunload​
script
وقتی که پرونده بارگیری نشود اسکریپت اجرا خواهد شد

رویدادهای عناصر فرم
فقط در فرم معتبر است.
موجودیت​
مقدار​
توضیحات​
onchange​
script
هنگامی که عنصر تغییر کند اسکریپت اجرا می شود
onsubmit​
script
هنگامی که فرم ارسال می شود اسکریپت اجرا می شود
onreset​
script
هنگامی که فرم reset می شود اسکریپت اجرا می شود.
onselect​
script
هنگامی که عنصر انتخاب می شود اسکریپت اجرا می شود.
onblur​
script
هنگامی که تمرکز از عنصر برداشته می شود اسکریپت اجرا می شود.
onfocus​
script
هنگامی که روی عنصر متمرکز می شویم اسکریپت اجرا می شود.

رویدادهای صفحه کلید
موجودیت​
مقدار​
توضیحات​
onkeydown​
script
هنگامیکه کلید فشرده می شود چه کاری انجام شود
onkeypress​
script
هنگامی کلید زده می شود چه کاری انجام شود.
onkeyup​
script
هنگامی که کلید آزاد می شود چه کاری انجام شود

رویدادهای ماوس
موجودیت​
مقدار​
توضیحات​
onclick​
script
با کلیک ماوس چه کاری انجام شوى
ondblclick​
script
با دوبار کلیک کردن ماوس چه کاری انجام شود
onmousedown​
script
هنگامی که دکمه ماوس فشرده می شود چه کاری انجام شود
onmousemove​
script
هنگامی که اشاره گر ماوس جابجا می شود چه کاری انجام شود
onmouseout​
script
هنگامی که اشاره گر ماوس از یک عنصر خارج می شود چه کاری انجام شود
onmouseover​
script
هنگامی که اشاره گر ماوس روی یک عنصر قرار می گیرد چه کاری انجام شود
onmouseup​
script
هنگامی که کلید ماوس رها می شود چه کاری انجام شود.
 
بالا پایین