خوش آمدید!

با تشکر از مشاهده انجمن گفتگوی ایرانی پاتوق در صورت تمایل برای استفاده از تمامی امکانات انجمن ثبت نام نمایید.

همین حالا ثبت نام کن!

هرمان هسه؛ کتاب زیر چرخ

اشک قلم

ProfessionaL
عضو کادر مدیریت
معاونت
8/27/20
92
سیذارتا تو شاگرد زیرکی هستی پس این را نیز بیاموز؛ می‌توان به گدایی مهر رفت، می‌توان مهر را خرید یا پیشکش گرفت یا در کوچه یافت اما مهر را هرگز نمی‌توان از کسی دزدید!


سیذارتا.
 

اشک قلم

ProfessionaL
عضو کادر مدیریت
معاونت
8/27/20
92
وضع اکثر مردم شباهت به برگی دارد که از درخت جدا میشود، در هوا چرخ میخورد، به این سو و آن سو کشانده میشود و سرانجام بر زمین می‌افتد. ولی برخی شبیه به ستارگانند که در مسیری معین سیر میکنند؛ اینان رهروانی هستند که دست نسیم به دامنشان نمی‌رسد. راه و راهبر در وجود خودشان است.


سیذارتا.
 

اشک قلم

ProfessionaL
عضو کادر مدیریت
معاونت
8/27/20
92
ماموریت حقیقی هرکسی این است: کامیابی از خویشتن.دمیان.
 

اشک قلم

ProfessionaL
عضو کادر مدیریت
معاونت
8/27/20
92
عشق نباید تمنا کند، نباید هم التماس کند، عشق باید چنان قوی شود تا مبدل به حقیقتی گردد، و به جای اینکه مجذوب شود مجذوب کند.


دمیان.
 

اشک قلم

ProfessionaL
عضو کادر مدیریت
معاونت
8/27/20
92
من هم مانند هر شخص دیگری در این دنیای دون برای قصیده سرایی، موعظه یا نقاشی نیامده بودم.
تمام اینها موضوع هایی فرعی است.
مأموریت حقیقی هرکسی این است: کامیابی از خویشتن.
حال این که کامیابی با شعر، با دیوانگی، با جنایت بوده باشد تفاوتی ندارد و به اصل قضیه مربوط نیست.


دمیان.
 

اشک قلم

ProfessionaL
عضو کادر مدیریت
معاونت
8/27/20
92
اغلب اشخاص به وضعی کاملا غیر حقیقی زندگی می کنند، زیرا آنها آنچه را که در خارج به طور مجاز وجود دارد، حقیقی تصور می کنند و هرگز به دنیای درونی خود اجازه ی خودنمایی نمی دهند.
بدون شک بدین گونه می توانند خوشبخت باشند.


دمیان.
 

اشک قلم

ProfessionaL
عضو کادر مدیریت
معاونت
8/27/20
92
همین که به آخر خیابان رسیدم، مردد ایستادم.
با حالی اندوهگین خیره خیره به برگهای تیره رنگ نگاه کردم و با ولع بوی نمناک، بوی تجزیه و مرگ را که مثل چیزی در خودم بود، استنشاق میکردم.

آه! زندگی چه بی مزه است!


دمیان.
 

اشک قلم

ProfessionaL
عضو کادر مدیریت
معاونت
8/27/20
92
زندگی هرکس، راهی، شبه راهی یا کوره راهی است به سوی خودش.
هیچ انسانی هرگز موفق نشده است کاملا خودش باشد.


دمیان.
 

اشک قلم

ProfessionaL
عضو کادر مدیریت
معاونت
8/27/20
92
برای مدتی فقط چیزهایی را به خواب می‌دیدم که در طول روز راجع به آنها گفتگو می‌کردیم. خواب می‌دیدم که همه ی جهان در آشوب است و من با اشتیاق تمام، به تنهایی یا همراه با دمیان، منتظر آن لحظه ی خطیری هستم که بدان می‌اندیشیدیم.

چهره سرنوشت را مبهم می دیدم ولی تا حدی به حوا بانو شباهت داشت; تقدیر برای من معنایی جز آن نداشت که او مرا بپذیرد یا از خود براند.
گاهی با لبخندی می‌گفت: "سینکلر، خوابی که تعریف کردی کامل نیست. بهترین قسمتش را جا انداختی." بعد بی آنکه به علت این فراموشی پی ببرم، قسمتی را که جا انداخته بودم به خاطر می‌آوردم.


دمیان.
 

اشک قلم

ProfessionaL
عضو کادر مدیریت
معاونت
8/27/20
92
نوشتن نیکو و تفکر از آن نیکوتر است، هوشیاری نیک و صبر از آن نیک‌تر است.


سیذارتا.
 
بالا پایین